Hotline

In nood kentĀ en belt een mens zijn vrienden.

En bij een Cyber-incident kunnen onze klanten terecht bij onze HOTLINE op het nummer

0800 26 021

Als enige in de markt bieden wij een locale hotline aan die 24/7 actieve bijstand organiseert via de gespecialiseerde diensten van onze IT- en Legal partners !

We zijn ervan overtuigd dat deze unieke aanpak de basis legt voor het niveau van dienstverlening dat we nastreven. En dat we op deze manier de schadelijke gevolgen van een cyber-incident zoveel mogelijk kunnen beperken.